تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
 
ارشيو
  پيامهاي تشكر و تبریک -->
تبریک بازنشستگی به آقای علی رضایی اصل
29 آذر 1394    
منبع:
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

تبریک بازنشستگی به آقای ابراهیم سلیمانی
29 آذر 1394    
منبع:
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

تبریک بازنشستگی به آقای محمود غضنفری
29 آذر 1394    
منبع:
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

پيام تبريك به آقاي عليرضا بهمن پور
3 آذر 1394    
منبع:
روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز

پيام تبريك به آقاي سيامك حيدري
3 آذر 1394    
منبع:
روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز